Disclaimer

Ondanks het feit dat DEX Partyrent de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. DEX Partyrent is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. DEX Partyrent is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Mogen wij meedenken?
We horen het graag.

Informaticaweg 10
7007 CP DOETINCHEM
TEL: 0314-393933
info@dexpartyrent.nl

Meer informatie